tiistai 28. tammikuuta 2014

Sähköiset oppimisympäristöt sekä erilaisten ohjelmien käyttö kemian kursseilla on innostanut minua kokeilemaan myös erilaisia tapoja arvioida kursseja.

KE1-kurssilla kirjoitimme esseen kemiallisista sidoksista.  Jaoin Google-dokumentilla esseen pohjan. Dokumentissa oli annettu sanoja punaisella värillä  ja niitä piti käyttää esseessä mahdollisimman paljon. Olin myös valmiiksi piirtänyt molekyylejä ja niitä sai muokata ja käyttää haluamallaan tavalla. Essestä sai maksimissaan 6 pistettä. Tehtävä oli helppo arvioida punaisten sanojen avulla.

KE4-kurssilla kokeiltiin eri tapoja mitata oppimista. Sovimme oppilaiden kanssa, että joka kirjan kappaleen jälkeen on tuntikuulustelu. Näitä kuulusteluja oli kaikkiaan 3 eli hapetus-pelkistysreaktioista ja laskuista, sähköparista ja elektrolyysistä sekä polymeereistä. Lisäksi oli Moodlessa monivalintatehtävä pääosin hapetus-pelkistysasioista. Kurssin arvosteltaviin osioihin kuului myös tiedonhakutehtävä jostain epämetallista tai metallista (MOOLI-kirjassa hyviä tehtäväantoja). Koeviikolla tehtiin sitten työ, joka oli hapetus-pelkistystitraus + työselostus. Titrausliuos piti ensin itse valmistaa ja sitten suorittaa titraus. Jaoin oppilaat kahteen ryhmään niin, että jokainen sai tehdä oman titrauksensa. Lopuksi oppilaat tekiväselostuksen ja palauttivat sen sähköisesti.

Voi miten opettavaiseksi tuo työkerta osottautuikin. Liuoksen valmistus oli osalle ihan hepreaa. Kaikki eivät muistaneet edes mittapulloa, saatika sen viivan merkitystä kaulassa. Laskuissa osalle valkeni miten hapetusluvut katsotaan ja osalle taas koko reaktioyhtälön merkitys. Tunneilla tehtävät työt tehdään yleensä ryhmissä tai ainakin parettain ja silloin kaikkien ei tarvitse itseasiassa tehdä mitään. Itse titraus sujui kuitenkin hyvin.

Kuvittelin arvioivani oppilaiden työntekemisen, mutta se oli kyllä aika mahdotonta. Lopulta päädyin antamaan 2 p niille, jotka tekivät työnsä moitteettomasti ja 1 p niille, jotka selviytyivät jotenkuten.

Ja lopuksi Apple-koneen omistajana olen pettynyt ettei sillä voi käyttää niitä ohjelmia kuin YO-lautakunta on sähköiseen YO-kokeeseen määritellyt.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti