tiistai 24. heinäkuuta 2018

Syksyn sähköinen yo-koe

Syksyn kirjoituksiin koulun alusta on noin 5 viikkoa. Siinä ajassa pitää viimeiset sähköiset opit opettaa. Olen miettinyt mitä kaikkea kokelaan olisi hyvä osata ja listasin niitä jonkinlaiseen järjestykseen:

1. Orgaaninen piirtäminen - MarvinSketch

Osattava:

 • Täydellinen kaava/viivakaava (hiilet ja vedyt näkyviin sekä pois)
 • Heikkojen sidosten piirtäminen, ioniyhdisteen piirtäminen
 • Reaktioyhtälöiden kirjoittaminen (copy-paste-toiminto)
 • Polymeerien piirtäminen 

Helpottavia toimintoja:

 • Asymmetrisen hiilen hakeminen 
 • E/Z-toiminto
 • Nimeäminen
 • "Kirjaston" käyttäminen

2. Kuvaajien piirtäminen - GeoGebra

Osattava:

 • Titrauskäyrän piirtäminen (splini-komento)
 • Standardisuoran piirtäminen 
 • Mittauspisteisiin sovitus asianmukainen suora tai käyrä sovitefunktion avulla 
 • Tangentin/sekantin piirtäminen


Ehkä osattava:

 • Titrauskäyrän piirtäminen ja ekvivalenttipisteen löytäminen 2.derivaatan avulla ja sen perustelu (LoggerPro)
 

3. Kuvankäsittely - jokin kuvankäsittelyohjelma (LibreDraw, Pinta)

Osattava:

 • Kopioida kuva kuvankäsittelyohjelmaan ja piirtää esim. nuoli osoittamaan tiettyä hiiltä tai ympäröimään funktionaalisen ryhmän tai merkitsemään tähden asymmetrisen hiilen kohdalle
 • Piirtää jokin laitteisto esim. sähköpari
 • Piirtää energiakaavio

4. Taulukkolaskentaohjelmat- LibreOfficeCalc tai GeoGebra

Osattava:

 • Muodostaa laskukaavoja esim. sellaisissa tehtävätyypeissä, jossa on annettu mittausdata aineen määrän pienenemiseen ja pitää laskea sen avulla syntyvän tuotteen määrät (esim. YO S10 t.4)
  • summa, erotus, kertolasku, jakolasku, logaritmi, käänteisluku,...
  • soluun viittaus
 • Viivadiagrammit, histogrammit, sektoridiagrammit...

Ehkä osattava:

 • Jos suureet ovat kääntäen verrannollisia ja pitää piirtää suora (laskea käänteisluku toisesta arvosta). Tälläinen voisi tulla kysymykseen esim. Boylen laissa


5. Muuta Abitissa osattavaa

 • Laskimen tehokas käyttö (copy-paste, merkitsevät numerot)
 • Okularin käyttö ja näytön jakaminen esim. tiedonhakutehtävissä
 • Ymmärtää csv-tiedoston käyttö, miten se tuodaan eri ohjelmiin
 • Kaavaeditorin käyttö, reaktioyhtälön kirjoittaminen
 • Sähköinen taulukkokirja ja sieltä kopioiminen (?)